تداوم حملات به رهبران مسیحی در اندونزی

Indonesian-islamاندونزی به علاوه اینکه سومین دموکراسی بزرگ جهان و بزرگترین دولت مجمع الجزایری جهان است، بزرگترین جمعیت مسلمان جهان را نیز در خود جای داده است.

به گفته مقامات ، پلیس روز چهارشنبه 10 مظنون را در ارتباط با حمله یکشنبه به دو رهبرمسیحی دستگیر کرد.

به گزارش 'محبت نیوز' آژانس خبری مسیحیان ایران به نقل از 'کریستین تودی' ، در میان این 10 نفر 'مورهالی باردا' ، رئیس شعبه باکاسی 'ایسلامیک دیفندر فرانت' نیز به چشم می خورد. پلیس وی را برای بازپرسی فراخواند.

'باردا' متهم به تحریک حمله یکشنبه است که در پی آن هنگامی که کشیش 'لوسپیدا سیمانجونتاک' و ارشد کلیسا 'هاسان لومبانتوروآن سیهومبینگ' ساعت 9 صبح به کلیسا می رفتند مورد حمله قرار گرفتند.

آنگونه که گزارش شده ، حدود 7تن یا بیشتر حمله کننده پس از مجروح کردن 'سیهومبینگ' و حمله به 'سیمانجونتاک' از ناحیه سر به وسیله یک تخته چوبی ، سوار بر موتور سیکلت هایشان از آن محل فرار کردند. پس از آن هر دوی این رهبران کلیسا فوری برای معالجه به بیمارستان 'میترا کلوآرگا' در 'باکاسای شرقی' منتقل شدند. 'سیهومبینگ' همچنان در وضعیت بحرانی به سر می برد.

حمله کنندگان باعث شدند که رئیس جمهور اندونزی 'سوسیلو بامبنگ یودهویونو' واکنشی سریع نشان دهد. او فوری از مقامات خواست تا به این موضوع رسیدگی کنند و مسئولین این حمله را بازخواست کنند.

یودهویونو ، که شدیداً در پارلمان به احزاب اسلامی وابسته است ، بخاطر عدم موفقیت در سرکوبی تندرو های اسلامی (که پس از حمله یکشنبه سریعاً مورد اتهام واقع شدند) به طور گسترده ای مورد انتقاد قرار گرفته است.

طبق اظهارات گروه های حقوق بشری ، در حالی که اکثر مردم اندونزی از اسلام میانه رو پیروی می کنند و از خشونت متنفرند ، اما حمله به آزادی مذهبی توسط تندروهای اسلامی بصورت پیوسته رو به رشد است.

بر طبق مؤسسه صلح و دموکراسی 'ستارا' ، امسال 64 رویداد اینچنینی وجود داشته. از سؤ استفاده فیزیکی گرفته تا جلوگیری از گروه ها برای انجام دعا و سوزاندن نمازخانه ها. در حالی که در سال 2009 فقط 18 مورد و در 2008 فقط 17 مورد وجود داشته است.

اوایل ماه نوامبر ، چند عضو از همان کلیسا که قربانی حمله یکشنبه شد مورد هجوم قرار گرفتند. طبق گزارشات ، حداقل 300 عضو از انجمن مردم اسلامی و 'ایسلامیک دیفندر فرانت' حفاظت پلیس را شکستند و در 8 آگوست 20 نفر از اعضای کلیسا را که در جلسه ای در 'سیکتینگ' بودند ، طلب کردند.

هنگامی که اعضا تقاضای ایشان را رد کردند ، تظاهر کنندگان مسلمان با چوب ، سنگ یا با دست خالی به ایشان یورش بردند. بطوری که بعضی از اعضا به درمان بیمارستانی نیاز پیدا کردند.

سرویس خبری 'کامپس دایرکت' گزارش داد ، یکشنبه گذشته حدود 300 مسلمان معترض و 300 افسر پلیس اعضای این کلیسا را هنگامی که مشغول عبادت در محیط باز بودند محاصره کردند و یکی از معترضان به گونه کشیش 'سیمانجونتاک' ضربه زد.

اکنون سالهاست که این کلیسای 1500 نفره منتظر جواب مقامات محلی به یک پروانه ساخت کلیساست که در سال 2006 ارائه شد. وقتی در دسامبر 2009 همسایگان مسلمان با جلسات کلیسایی دریک مجتمع مسکونی در زمینی که کلیسا در آنجا مجوز نداشت مخالفت کردند ، مقامات اعضای کلیسا را از برپایی جلسه در آنجا منع کردند.

اعضای کلیسا بخاطر تأخیر در دادن مجوز از سوی مقامات ، به این منع توجهی نکردند و همین باعث شد که مقامات ساختمانشان را در 20 جوئن مهر و موم کنند.

حدود دو هفته بعد ، گزارش شد که شهردار 'باکاسی' ، ' مچتر محمد' گفت: 'به اعضای کلیسا اجازه می دهد که در اماکن عمومی یا در شهرداری مشارکت کنند.' 'سیمانجونتاک' نیز طبق این اظهارات پرستش را به مقر ساختمان پیشنهادی منتقل کرد.

این كلیسا ( اچ .كی بی .پی) یك پرونده را علیه مقامات 'باكاسی' به دادگاه تسلیم کرد که اصرار دارد که مقامات دولتی باید به کلیسا اجازه دهند تا طبق حقوق هر اندونزیایی در قانون اساسی ، فعالیت های مسیحی اش را انجام دهد.

اندونزی به علاوه اینکه سومین دموکراسی بزرگ جهان و بزرگترین دولت مجمع الجزایری جهان است ، بزرگترین جمعیت مسلمان جهان را نیز در خود جای داده است.

مسلمانان 86/1 درصد از جمعیت 240 میلیونی اندونزی محسوب می شوند. ضمناً مسیحیان پروتستان 5/7 درصد و کاتولیک های رومی 3 در صد از جمعیت هستند.

  • By mohabatnews.com
  • 1389/09/14