جلوگیری از ساخت یک کلیسا در مالزی

Malaysia-churchاگر این کلیسا تخریب شود و یا روند ساختش متوقف شود ، دومین کلیسایی خواهد بود که توسط مقامات به بهانه های مختلف تخریب شده است.

در یک روستای کوچک در مالزی به مسیحیان گفته شده که نمی توانند کلیسا بسازند. اخبار رسیده از به مسیحیان در روستای 'تامیار (JHEOA)مالزی گزارش می دهند که 'دپارتمان اورنگ اصلی افیرز'

رپسپاریک' (حدود 70 کیلومتری شمال شرق گواموسانگ کلانتان) گفته است که اجازه ندارند که در زمین هایشان کلیسا بسازند.

به گزارش ' محبت نیوز' آژانس خبری مسیحیان ایران به نقل از 'میشن نت ورک نیوز' ، کدخدای روستا در تاریخ ' نوشت: که او از طرحشان برای ساخت یکJHEOA20 می 2010 در نامه ای به رئیس کل 'کلیسا در روستا مطلع سازند. روستایی که نیمی از جمعیتش در سالهای اخیر به مسیحیت گرویده اند.

در پاسخ ، معاون رئیس کل ، به نیابت از وی پاسخ داد: تقاضانامه ساخت کلیسایشان رد شده و از اجتماع شان خواسته شده که سریعاً ساخت و ساز را متوقف کنند.

این موضوع با آنچه نخست وزیر مالزی 'نجیب رازک' در این هفته گفت تناقض دارد. او کار و فعالیت کمیته فعالیت روابط بین ادیان را مورد ستایش قرار داد. این کمیته یک گروه از رهبران مذهبی است که نماینده مسیحیت ، هندوییسم ، بوداییسم ، سیک ها و مسلمانانند. وی در یک جلسه 45 دقیقه ای تعدد احزاب در مالزی را ستود و گفت: 'این یک بنیاد اتحاد ملی است و نه یک سیاست تقسیم و جدایی.'

'تاد نتلتون' در 'ویس آو مارتیرز' گفت: 'در حالی که نخست وزیر می گوید که ما تنوع مذهب و آزادی پرستشی را تجلیل می کنیم ، اما حقیقت درباره برخی از مسیحیان مالزی کمی متفاوت است.'

نتلتون می گوید: 'به نظر می رسد که آزادی مذهبی به قومیت شما وابسته است. برای یک چینی اصیل غیر عادی نسیت که مسیحی باشد. پس آموزش داده شده که مسیحیت چینی ها قابل قبول باشد. اینکه یک مالزیایی مسیحی باشد خیلی عادی به نظر نمی رسد. به آنها آموزش داده شده که از لحاظ فرهنگی مسلمانند. شما عموماً با پاسخی تند در این باره روبرو می شوید.'

نتلتون می گوید: 'نوعی حرکت احیایی در اینجا در جریان است. بومیان روستایی در حال گرویدن به مسیحیت اند. آنها می خواهند یک ساختمان کلیسا داسته باشند. چیزی که من درباره آن مطمئن نیستم و معتقدم که به بررسی بیشتری نیاز دارد ، این است که چرا این آژانس دولتی گفته است شما نمی توانید کلیسا بسازید.'

اگر این کلیسا تخریب شود و یا روند ساختش متوقف شود ، دومین کلیسای 'اورنگ اصلی' در استان 'کلانتان' خواهد بود که توسط مقامات به بهانه های مختلف تخریب شده است. از جمله این بهانه ها اینکه 'اورنگ اصلی' هیچ حقی در رابطه با زمین ها ندارند. اما روشن است که این مسئله یک موضوع مذهبی است چرا که بناهای دیگر از جمله 'سورائوس' در همان زمین ها بدون هیچ مشکلی ساخت و ساز کردند.

نتلتون می گوید: 'ما باید برای مسیحیانی که در آنجا هستند دعا كنیم تا بر ایمانشان محکم بایستند و برای مسیح شاهدانی برجسته باشند . ما همچنین باید برای دولت دعا کنیم.'

  • By mohabatnews.com
  • 1389/09/14