موضوع انتخاب جنسیت با انتقاد پاپ فرانسیس روبرو شد

واتیکان متنی از سخنان پاپ در میان اسقف ها را که پشت درهای بسته ایراد شده بود را منتشر کرد.

papa6944

به گزارش«محبت نیوز» .پاپ فرانسیس از چهارشنبه هفته پیش تا یکشنبه برای شرکت در آیین های روز جهانی جوانان به لهستان رفته بود.

واتیکان متنی از سخنان پاپ در میان اسقف ها را که پشت درهای بسته ایراد شده بود، روز سه شنبه منتشر کرد.

بر اساس این گزارش، پاپ در این دیدار گفته است :«ما در دورانی زندگی می کنیم که انسان به عنوان تصویری از خدا در حال نابودی است».

به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس پاپ گفت: «امروزه در مدارس به کودکان می آموزند که هرکس می تواند جنسیت خود را به دلخواه انتخاب کند».
پاپ این رویکرد را به کتاب های درسی که ‘از سوی افراد و نهادها پشتیبانی مالی می شوند’ نسبت داده و آن را به ‘استعمار ایدئولوژیکی’ تشبیه کرده است که از جانب ‘کشورهایی بسیار پرنفوذ’ حمایت می شود.

پاپ فرانسیس نخستین بار در سفری به آسیا در سال ۲۰۱۵ از اصطلاح ‘استعمار ایدئولوژیکی’ استفاده کرد.

رهبر کاتولیک های جهان گفت در این باره با پاپ بندیکت (رهبر سابق کاتولیک های جهان) نیز رایزنی کرده و بندیکت گفته است که ‘ما در دوران معصیت علیه آفریدگار’ به سر می بریم.

پاپ فرانسیس تاکید کرد’خداوند زن و مرد آفرید؛ او جهان را اینگونه آفرید و تاکید می کنم او جهان را اینگونه آفرید و ما داریم راه مخالف را می رویم.’

  • By Mohabat News
  • 1395/05/14
  • پاپ فرانسیس, پاپ فرانسیس لهستان, جنسیت