رواج شیطان پرستی در راستای مقابله با مبلغین مسیحیت انجیلی

گفته شده این اقدام در راستای مقابله با مبلغین مسیحیت انجیلی است.

به گزارش«محبت نیوز» سازمان شیطان پرستی موسوم The Satanic Temple اعلام کرد که قصد دارد شعبات خود را در مدارس ابتدایی در سراسر آمریکا دایر کند.

این بیانیه موجب نگرانی شدید در جامعه آمریکا شده است. در حال حاضر شعبات این سازمان در چندین موسسه آموزشی در آمریکا فعالیت می کند و قرار است در آینده در موسسات آموزشی دیگر نیز ایجاد شود.

به نوشته پرتال اینترنتی ماشابل ، لوسین گریوز نماینده سازمان The Satanic Temple  مدعی گردیده این اقدام در راستای مقابله با مبلغین مسیحیت انجیلی است که کودکان مرتبط با ادیان و مذاهب دیگری را مرعوب می کنند و می گویند آنها گناه کار هستند و به دوزخ می روند.

گریوز در دنباله ادعاهایش عنوان نمود:« The Satanic Temple سازمانی بشردوستانه است که با هدف احیای عدالت اجتماعی فعالیت می کند».

وی گفت که همه کودکان صرف نظر از اعتقادات مذهبی شان خواهند توانست عضو شعبات شیطان پرستی شوند و در آنجا به آنها علاوه بر شیطانپرستی علوم و رشته های مختلف هنر هم تدریس خواهد شد.

  • By Mohabat News
  • 1395/05/14
  • امریکا, تبلیغ مسیحیت, شیطان پرستی, مدارس امریکا